Zawiadomienie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 04.08.2015 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji

 

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 04.08.2015 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach