Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagóró

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Załącznik nr 1 do karty infomacyjnej przedsięwzięcia

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3