Postanowienie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.5.2015 z dnia 12.08.2015 r.

 

Postanowienie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.5.2015 z dnia 12.08.2015 r.