Opinia PPIS w Słupcy z dnia 20.07.2015 r.

 

Opinia PPIS w Słupcy z dnia 20.07.2015 r. dotycząca przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko