Obwieszczenie Burmistrza o sprostowaniu omyłki

Obwieszczenie Burmistza o sprostowaniu omyłki