Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.5.2015 z dn. 07.07.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.5.215 z dn. 07.07.2015 r. o wszczęciu postępowania w srawie wydania decyzji o srodowisowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających