Raport oddziaływania na środowisko

 

W celu otwarcia Raportu oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowej w obrębie miejscowosci Skokum, Gmina Zagórów z powodów technicznych prosim o skopiowanie do przeglądarki następujacego linku:

 www.zagorow.pl/userfiles/file/obwieszczenia/EcoHelpSkokum-ZagorowEW.pdf