Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

 

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej