Zawiadomienie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.7.2015 z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach