Zawiadomienie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 07.10.2015 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 07.10.2015 r. w sprawie pzedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach