Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltanicznej o mks. mocy 1,0 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na częśc

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltanicznej o maks. mocy 1,0 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o numerze geodezyjnym 95/2 w obrębie geodezyjnym Drzewce, Gmina Zagórów" 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Karta informacyjna przedsięwzięcia - pobierz

Załącznik graficzny - pobierz

Wypis z rejestru gruntów - pobierz