Postanowienie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.7.2015 z dnia 03.11.2015 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Postanowienie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.7.2015 r. z dnia 03.11.2015 r. stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko