Pismo RDOŚ znak: WOO-IV.4240.1141.2014.AC.2 z dn. 01.10.2015 r. dot. uzupełnienia karty oddziaływania na środowisko

 

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Poznaniu znak: WOO-IV.4240.1141.2014.AC.2 z dnia 02.10.2015 r. dot. uzupełnienia karty oddziaływania na środowisko