Pismo firmy Duon z dn. 09.10.2015 r. w sprawie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia

 

Pismo firmy Duon z dnia 09.10.2015r. uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia przesłane do RDOŚ w Poznaniu