Opinia RDOŚ w Poznaniu znak: WOO-IV.4240.1141.2015.AC.3 z dn. 26.10.2015 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

 

Opinia RDOŚ znak: WOO-IV.4240.1141.2015.AC.3 z dnia 26.10.2015 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko