Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z dn. 01.10.2015 r.

 

Opinia Państowwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z dnia 01.10.2015 r