Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.7.2015 z dnia 15.09.2015 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.7.2015 z dnia 15.09.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach