Decyzja Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.7.2015 z dnia 16.11.2015 r.

 

Decyzja Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.7.2015 z dnia 16.11.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Załącznik do decyzji znak: IKOS.6220.7.2015 z dnia 16.11.2015 r.  - Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia