Zawiadomienie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 15.07.2015 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 15.07.2015 r. o przedłużeniu terminu wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach