Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załącznik do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Mapa 1

Mapa 2