Postanowienie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.4.2015 z dn. 28.07.2015 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Postanowienie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.4.2015 z dn. 28.07.2015 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko