Pismo RDOŚ znak: WOO-IV.4240.702.2015.ZP.1 z dn. 07.07.2015r. w sprawie przedłużenia terminu dot. opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Pismo RDOŚ w Poznaniu znak: WOO-IV.4240.702.2015.ZP.1 z dnia 07.07.2015 r. w sprawie przedłużenia terminu dot. opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko