Opinia RDOŚ w Poznaniu znak: WOO-IV.4240.702.2015.ZP.2 z dnia 21.07.2015 r.

 

Opinia RDOŚ w Poznaniu znak: WOO-IV.4240.702.2015.ZP.2 z dnia 21 lipca 2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Stanisławów - Łazińsk Pierwszy