Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.4.2015 z dnia 19.04.2015 r. o wszczęciu postępowania

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.4.2015 z dnia 19.06.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających