Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zawiadomenie oprzedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach