Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Punkt zbierania złomu" zlokalizowanego w miejscowości Drzewce 14, Gmina Zagórów