Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.11.2015 r.

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.11.2015 r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Kopia mapy ewidencyjnej

Załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia

Wypis z rejestru gruntów

 

Załączniki do raportu oddziaływania na środowisko:

Powietrze:

Załącznik Nr 1

Załącznik N 1.

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 3

Załącznik nr 3.

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załączniki Nr 7

Załączniki Nr 8

Załączniki Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 16

Załącznik Nr 17

Załącznik Nr 18

Załącznik Nr 19

 

Hałas

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2