Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedłożone na wezwanie Burmistrza Gminy Zagórów

 

Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedłożone na wezwanie Burmistrza Gminy Zagórów