Postanowienie PPIS w Słupcy z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przedłużenia terminu wydania opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia

 

Postanowienie PPIS w Słupcy z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przedłużenia terminu wydania opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia