Postanowienie PPIS w Słupcy z dnia 29.01.2016 r. o nowym terminie załatwienia sprawy

 

Postanowienie PPIS w Słupcy z dnia 29.01.2016 r. o nowym terminie załatwienia sprawy