Postanowienie PPIS w Słupcy z dnia 24.02.2016 r. w sprawie przesunięcia terminu załatwienia sprawy administracyjnej

 

Postanowienie PPIS w Słupcy z dnia 24.02.2016 r. w sprawie przesunięcia terminu załatwienia sprawy administracyjnej