Pismo RDOŚ w Poznaniu z dnia 16.03.2016 r. o nowym terminie załatwienia sprawy

 

Pismo RDOŚ w Poznaniu z dnia 16.03.2016 r. o nowym terminie załatwienia sprawy