Pismo RDOŚ w Poznaniu z dnia 04.03.2016 r. dotyczące nowego terminu załatwienia sprawy

 

Pismo RDOŚ w Poznaniu z dnia 04.03.2016 r. dotyczące nowego terminu załatwienia sprawy