Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak IKOS.6220.9.2015 z dnia 21.01.2016 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak IKOS.6220.9.2015 z dnia 21.01.2016 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach