Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 23.02.2016 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 23.02.2016 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach