Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 22.03.2016 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 22.03.2016 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach