Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów IKOS.6220.9.2015 z dnia 22.12.2015r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów IKOS.6220.9.2015 z dnia 22.12.2015r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach