Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 27.02.2014 r.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Zagórów z dnia 27 lutego 2014 r.