Pozwolenie wodnoprawne Starosty Słupeckiego

Pozwolenie wodnoprawne Starosty Słupeckiego z dnia 19.01.2021 r. - pobierz