Pismo RDOŚ o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. budowy instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w obrębie Skokum, gm. Zagórów

 

Pismo RDOŚ nowym terminie załatwienia sprawy dotyczące budowy instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w obrębie skokum, gm. Zagórów