Ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu dot. użycia środka ochrony roślin o nazwie Dursban 480 EC

Pismo od Nadleśnictwa Grodziec z dnia 09.01.2018 r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie dot. derogacji na Dursban 480 EC

2. Etykietka środka