Obwieszczenie o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania w spr. "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Łomów"

 

Obwieszczenie o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowa instalacji ekeltrowni wiatrowej o mocy 2 MW  na działce nr 19 w miejscowości Łomów