Informacja o konieczności uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dot. "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW" działka nr 19 w Łomowie

 

Informacja o konieczności uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW" inwestycja realizowana będzie na działce nr 19 w miejscowości Łomów, gmina Zagórów