Informacja dotycząca przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

 

 

Informacja dla osób, które złożyły wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013