Ogłoszenie o konkursie na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Gospodarki Komunlanej i Usług Wodnych w Zagórowie

 

Zarządzenie Nr 26/2018 z dnna 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie

Załącznik nr 2 - Regulamin naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie

Kwestionariusz osobowy: wersja doc, wersja pdf

Klauzula informacyjna

 

Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie

w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko