Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie

 

 

Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie

Załącznik  - Ogłoszenie o konkursie

w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko