Aktualności

Zawiadomienie RDOŚ o nowym terminie załatwienia sprawy dot. wału cofkowego na Czarnej Strudze

 

Zawiadomienie RDOŚ o nowym terminie zalatwienia sprawy dot. wau cofkowego na Czarnej Strudze

w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko