Aktualności

Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW", inwestycja realizowana będzie na działce Nr 19 obręb Łomów, gm.

 

Treść obwieszczenia

w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko