Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXVII/236/2018 z dnia 29.01.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała Nr XXVII/235/2018 z dnia 29.01.2018 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2033
Uchwała Nr XXVII/234/2018 z dnia 29.01.2018 r.
w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectw: Drzewce, Mariantów, Nowa Wieś i Łomów w gminie Zagórów