Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr XIX/167/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie nie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego
Uchwała Nr XIX/166/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Oleśnica, Trąbczyn, Augustynów i Bukowe w gminie Zagórów
Uchwała Nr XIX/165/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 2719/2 i powierzchni 0,0397 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIX/164/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 2717/4 i powierzchni 0,0688 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIX/163/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 2718/1, o powierzchni 0,0513ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIX/162/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XIX/161/2017 z dnia 31.03.2017 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
Uchwała Nr XIX/160/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych
Uchwała Nr XIX/159/2017 z dnia 31.03.2017 r. - UNIEWAŻNIONA
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała Nr XIX/158/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr XVIII/157/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres pięciu lat
Uchwała Nr XVIII/156/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XVIII/155/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
Uchwała Nr XVIII/154/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XVIII/153/2017 z dnia 01.03.2017 r.
zmieniająca Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Zagórów na lata 2017-2032
Uchwała Nr XVIII/152/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
Uchwała Nr XVIII/151/2017 z dnia 01.03.2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Uchwała Nr XVIII/150/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XVIII/149/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego